PROGRAM OWOCE W SZKOLE

 

PROGRAM OWOCE W SZKOLE


Program Owoce w szkole realizowany jest w naszej szkole od momentu jego uruchomienia przez Komisję Europejską w roku szkolnym 2009/2010.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Więcej…
 
Projekt "WF z klasą"

 

Program Wf z klasą rozpoczęliśmy we wrześniu 2013 roku od zgłoszenia naszej szkoły i założenia bloga na www.ceo.rg.pl przez uczennicę z klasy VIb A. Janczak. W październiku odbyła się debata Sportowy Okrągły Stół (SOS dla sportu). Na tej debacie zostało wybrane zadanie do realizacji w I semestrze, które brzmiało Zainicjować atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia te zostały opisane i przedstawione na naszym blogu.

Po analizie tych opisów w grudniu naszej szkole został przyznany dyplom za udział w pilotażowej edycji programu
Wf z klasą.

Więcej…
 
Projekt "Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic" informacja o realizacji zadań w roku szkolnym 2010/2011

 

Projekt "Wespół w Zespół z Matematyką bez Granic"

informacja o realizacji zadań w roku szkolnym 2010/2011

 

Jest to drugi rok naszego udziału w projekcie. W bieżącym roku szkolnym pracowaliśmy pod hasłem Matematyczne zmagania. Tak jak w ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas V pracowali w grupach. Zrealizowaliśmy aż 8 pakietów edukacyjnych - były to:

  1. Pola małe i duże

  2. Wokół dzielników i wielokrotności

  3. Z logiką na Ty

  4. Czas to pieniądz

  5. Całości, części, kawałki

  6. Zabawy figurami

  7. Z przecinkiem przez świat

  8. Pola, ary, hektary

 

Więcej…
 
Informacja o udziale w Projekcie "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic"

Projekt ?Wespół w zespół z matematyką bez granic- został opracowany i jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia - jako projekt wyłoniony w konkursie: Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości.

Czytaj dalej ...
 
Szkoła Podstawowa im. kpt. Wł. Wysockiego w Biesiekierzu; Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.